رمضان؛ماه قرآن - روانشناسی
چهارشنبه 13 شهریور 1387

                    کاش دراین رمضان لایق دیدار شویم                             

                                                        سحری با نظر لطف تو بیدارشویم  

حلول ماه عاشقان،ماه قرآن،ماه عارفان،بر عاشقان عارف وقرآن دوست مبارک. 

یا به قول بعضی دوستان: 

حلول ماه زولبیا بامیه 

ماه حلیم بادمجان 

ماه غسل های حوا حولکی 

ماه از زیر کار در رفتن مبارک  

خلاصه نماز و روزتون قبول کلی هم التماس دعا

PageRank

/profile/6697944664/contact