یه اتفاق - روانشناسی
چهارشنبه 30 تیر 1389

۱ سال و خورده ای ... 

سلام 

مطمئنا تو این ۱ سال و خورده ای خیلی اتفاق ها افتاده٬برای شما برای همه و برای من... 

مثل قبول شدن در آزمون فوق لیسانس٬ مثل رتبه ۱۶ آوردن تو کنکور ارشد  

آره اتفاقی که شاید برعکس من خیلی ها منظر وقوعش تو زندگیشون بودن وهستن. 

هیچ وقت شبی که نتایج اومد رو فراموش نمی کنم. سایت خوابگاه غلغله بود هر چند دقیقه ۱بار یه نفر جیغ می زد بعد یه کپه آدم جمع می شدن تو محلی که صدای جیغ بلند شده بود و ... و این روند هر چند دقیقه یکبار تکرار میشد. 

ما هم که با یه عده از بچه ها سر لب تاب من جمع شده بودیم و ده بیست سی چهل می کردیم که واسه چه کسی رو اول ببینیم. من نفر آخر بودم .بماند چقدر طول کشید که سایت بیاد بالا و چند کیلو بابت استرس کم کردیم تا نوبت به من رسید و... 

تا رتبه ام رو دیدم تنها کاری که تونستم بکنم جیغ کشیدن بود. باورم نمیشد با اون فضاحتی که من امتحان دادم رتبه ۱۶ بیارم.(بین خودمون باشه صبح ۱بار دیگه رفتم رتبه ام رو چک کردم نکنه از استرس ۱۶۰ رو ۱۶ خونده باشم

یادش بخیر... 

دانشگاه هم که تموم شد.  

 

خب دیگه احساسات بازی بسه! بریم سر اصل موضوع 

توی پست بعدی می خوام مطلبی بذارم که تلافی ۱سال نبودنم در بیاد 

میتونید ببینید

 

PageRank

/profile/6697944664/contact