نظریه های شخصیت؛معرفی - روانشناسی
چهارشنبه 30 مرداد 1387

تصمیم گرفتم در بخشی با عنوان نظریه های شخصیت ،نظریه روانشناس های مختلف رو درباره شخصیت مطرح کنم.

بحث شخصیت در اصل مربوط به روانشناسی بالینی وروانپزشکی است اما کاربرد زیادی در دیگر روانشناسی ها مخصوصا روانشناسی صنعتی وسازمانی داره ، به خاطر همین وبه خاطر جالب بودن موضوع من سعی می کنم شما رو با نظریات مختلف شخصیتی آشنا بکنم .

ترتیب آن طبق فهرست بندی کتاب نظریه های شخصیت تالیف:دوان پی شولتز و سیدنی الن شولتز، اومده (که در بعضی از نظریه ها از این کتاب استفاده می کنم).

امیدوارم از این بخش خوشتون بیاد.منتظر نظراتتون هستم.

PageRank

/profile/6697944664/contact